เลื่อนวันสมัครสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ TCAS65

จำนวนผู้เข้าชม 1,459
เลื่อนวันสมัครสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ TCAS65

TCAS65: เลื่อนเปิดระบบรับสมัครสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ
เนื่องจากรอความชัดเจนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (โควิด-19) และปรับกระบวนการบริหารจัดการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์รอบ 1 Portfolio

จึงขอปรับกำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 จากเดิมวันที่ 15 - 28 ธันวาคม 2564 (14 วัน) เป็นวันที่ 21 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2565 (20 วัน)

โดยยกเลิกกระบวนการยกเลิกการสอบ (วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2565) หากสมัครสอบแล้วไม่ต้องการเข้าสอบ  จะไม่สามารถขอยกเลิกเพื่อรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้แล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครวางแผนการสอบให้รอบคอบก่อนดำเนินการสมัครสอบ

 

เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)